Ur eld och hetta

växer skulpturer och bilder fram

från livets resa

© Torbjörn Hahne 2011